วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ภาคเรียนที่ 2/ 2555

ภาคเรียนที่ ปีการศึกศึกษา 2555
ประวัติส่วนตัว
นางสาวอัสนี ดาโอ๊ะ 
รหัสนักศึกษา  5111134017
หลักสูตรวิทยาศาสตร์  (01)
อาจารย์ที่ปรึกษา   อาจารย์ธวัชชัย  คงนุ่ม
ลักษณะทั่วไป เป็นคนที่มีอารมณ์แจ่มใส เข้ากับคนได้ง่าย ใจดี
 เป็นคนที่มีความเรียบร้อยชอบความสะอาด และตรงไปตรงมา 
ชอบให้กำลังใจเพื่อนอยู่เสมอ
คุณลักษณะความเป็นครู   มีน้ำใจ  มีคุณธรรม จริยธรรม   อัธยาศัยดี  
 เตรียมการสอนทุกครั้ง แต่งกายเรียบร้อย มีความอดทน

การปฏิบัติงานวิชาชีพครู
โรงเรียนฝึกประสบการณ์ โรงเรียนบ้านทุ่งชน   
ที่ตั้ง   .6 . หัวตะพาน อ. ท่าศาลา  . นครศรีธรรมราช
ชื่อผู้อำนวยการโรงเรียน นายคำนวณ    มิตรกระจ่าง
ชื่อครูพี่เลี้ยง นางธนพร   เทียมกิ่งทอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น