วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ตารางสอน เทอม 2
ตารางภาระงานการสอนที่ได้รับผิดชอบ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  3 

วัน

เวลา
08.30. -09.30.
09.30. -10.30.
10.30. –
11.30.
11.30.–
12.30.
12.30.-
13.30.
13.30.-
14.30.
14.30.-
15.30.
จันทร์

วิทยาศาสตร์
(.5)
วิทยาศาสตร์
(.4)
พัก
เที่ยง
วิทยาศาสตร์
(.3)

วิทยาศาสตร์  (เสริม)
(.5)
อังคาร
     
วิทยาศาสตร์
(.5)
วิทยาศาสตร์
(.4)
พุธ
วิทยาศาสตร์
(.3)
วิทยาศาสตร์
(.3)
ติวสอบo-net
(.3)
พฤหัสบดี
วิทยาศาสตร์
(.3)
วิทยาศาสตร์
(.3)
ศุกร์
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น